Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru IORDACHE AURELIA, Teișani, sat Valea Stâlpului

Numărul certificatului de urbanism: 75/25.09.2016

Beneficiar-localitate: IORDACHE AURELIA, Teișani, sat Valea Stâlpului

Obiectul solicitarii: Construire branșament electric pentru locuință

Adresa solicitării: IORDACHE AURELIA, Com. Tomșani, sat Tomșani