Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru IVĂNOIU CRISTIAN, Com. Tomșani

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul autorizației: 55/13.05.2015

Obiectul solicitării: Desfiintare locuinta C1 si Anexa C2 si construire locuinta P+M, bransament utilitati