Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru JUJU CONSTANTIN, Comuna Tomșani

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numarul autorizației: 21/05.03.2015

Obiectul solicitării:Desfiintare locuinta C1 si Anexa C2 si construire locuinta P, bazin vidanjabil si utilitati