Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru MACOVEI VALENTIN IULIAN, Com. Tomșani

Numărul autorizației: 66/09.06.2015

Adresa solicitării: MACOVEI VALENTIN IULIAN, Com. Tomșani

Obiectul solicitării:Construire branșament electric pentru locuință