PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Autorizații urbanism Certificat de urbanism pentru MACOVEI VALENTIN IULIAN, Com.Tomșani

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numarul autorizației: 26/09.03.2015

Obiectul solicitării:Construire locuinta P+1E SI utilitati