Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru MACOVEI VALENTIN IULIAN, Com.Tomșani

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numarul autorizației: 26/09.03.2015

Obiectul solicitării:Construire locuinta P+1E SI utilitati