Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru MANOLACHE GHEORGHE, Com. Tomșani

Numărul autorizației: 37/01.04.2015

Adresa solicitării: MANOLACHE GHEORGHE, Com. Tomșani

Obiectul solicitării:Construire branșament apă potabilă pentru locuință