Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru MARCU IONELA FLORINA, Com. Drăgănești

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul autorizației: 59/15.05.2015

Obiectul solicitării:Construire locuintaP+M, imprejmuire, bazin vidanjabil, utilitati