Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru MINEA GHEORGHE, Com. Tomșani, sat Magula

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul certificatului de urbanism: 53/14.07.2016

Beneficiar-localitate: MINEA GHEORGHE, Com. Tomșani, sat Magula

Obiectul solicitarii: Desfiintare locuinta P, construire Loc. P+1, garaj, anexe, imprejmuire si utilitati, Com. Tomșani, sat Magula,jud.Prahova