Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru MOCANU AURELIA, Com. Tomșani

Numărul certificatului de urbanism: 95/02.09.2015

Beneficiar-localitate: MOCANU AURELIA, Com. Tomșani

Obiectul solicitarii: Construire branșament electric pentru locuință

Adresa solicitării: MOCANU AURELIA, Com. Tomșani, sat Tomșani, nr.213B, jud.Prahova