Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru MUSCALU STELIANA, Ploiești

Numărul autorizației: 75/22.06.2015

Adresa solicitării:

Obiectul solicitării:Construire branșament apă potabilă pentru locuință