Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Marcu I.Leonard Constantin comuna Tomșani

Numarul autorizației: 20

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Construire branșament de alimentare cu energie electrică pentru locuință