Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Marin Maria Comuna Tomșani

Numarul autorizației: 66

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Desființare locuință C1