Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Matei Aurel comuna Tomșani-10

Numarul autorizației: 10

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Demolare locuință P