Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Nedeloiu Alexandrina și Nedeloiu Mihai comuna Tomșani

Numarul autorizației: 8

Adresa imobilului: comuna Tomșani, satul Tomșani

Scopul autorizației: Desființare parțială locuință C1 P și extindere locuință C1, împrejmuire, branșamente la utilități