Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Nedeloiu Tiberiu-Tănase și Nedeloiu Aurelia Comuna Tomșani

Numarul autorizației: 40

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Desființare locuință C1 și construire locuință P, alei, branșamente și utilități