PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Autorizații urbanism Certificat de urbanism pentru OLTEANU MARIN ȘI OLTEANU MARIA Com. Valea Călugarească

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul autorizației: 42/20.04.2015

Obiectul solicitării: Desfiintare C1 si C2 si construyctie locuinta parter, anexa , imprejmuire si utilitati