Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru PELIN GHEORGHE, Com. Tomșani

Numărul autorizației: 79/29.06.2015

Adresa solicitării: PELIN GHEORGHE, Com. Tomșani

Obiectul solicitării:Construire branșament apă potabilă pentru locuință