Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru POPESCU GEORGE, Ploiești

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul certificatului de urbanism: 70/14.09.2016

Beneficiar-localitate: POPESCU GEORGE, Ploiești

Obiectul solicitarii: Desfiintare locuinta C1, construire Loc. P+M, anexa gospod, imprejmuire, Com. Tomșani, sat Magula