Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru PORUMB MARIUS, Com. Tomșani, sat Loloiasca

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul certificatului de urbanism: 78/13.10.2016

Beneficiar-localitate: PORUMB MARIUS, Com. Tomșani, sat Loloiasca

Obiectul solicitarii: Desfiintare locuinta C1, si construire locuinta P+M, utilitati, Sat Loloiasca