Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru PREDA TĂNASE, Comuna Tomșani, sat Loloiasca

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul certificatului de urbanism: 28/25.04.2016

Beneficiar-localitate: PREDA TĂNASE, Comuna Tomșani, sat Loloiasca

Obiectul solicitarii: Construire locuință P+M