PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Autorizații urbanism Certificat de urbanism pentru PRIMARIA COMUNEI TOMȘANI-15

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul autorizației: /15.05.2015

Obiectul solicitării:PUZ RECTIFICARE LIMITÃ INTRAVILAN (S = 2167 MP), SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN (S = 81193 MP) DIN ZONÃ MIXTÃ (INSTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE/ STRUCTURI TURISTICE ŞI SPAŢII DE AGREMENT) ÎN ZONÃ LOCUINŢE, INSTITUŢII ŞI SERVICII, SPAŢII VERZI DE AGREMENT ŞI SPORT ŞI CÃI DE COMUNICAŢIE ŞI PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA AMPLASÃRII DE LOCUINŢE IZOLATE ŞI DOTÃRI COMPLEMENTARE (Sst = 93679 MP) Sat SÃTUCU, T 19, P P168, DJ 146, CCN171, CS 2-26, nr. cadastral 21448, 20324, comuna TOMŞANI, judeţul PRAHOVA.