Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru PRIMARIA COMUNEI TOMȘANI-71

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul autorizației: 71/18.06.2015

Obiectul solicitării:Asfaltare drumuri satesti, Satele Satucu, Tomsani, Magula, Loloiasca