Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru PRIMARIA COMUNEI TOMȘANI-76

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul autorizației: 76/24.06.2015

Obiectul solicitării:Construire drum acces alei carosabile si pietonale ,spatiu parcare, loc de joaca [pentru copii, teren de sport, spatiu recreere, imprejmuire incinta si teren afernt gradinitei