Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru PRIMARIA COMUNEI TOMȘANI

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul certificatului de urbanism: 125/25.11.2015

Beneficiar-localitate: PRIMARIA COMUNEI TOMȘANI

Obiectul solicitarii: Desfiintare gradinita Corp 1 si grup sanitar Corp 2, comuna Tomșani, sat Tomșani nr.106F, judetul Prahova