PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Autorizații urbanism Certificat de urbanism pentru PRIMĂRIA TOMȘANI-50

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul autorizației: 50/30.04.2015

Obiectul solicitării: Desfiintare constructie C1, Construire dispensar uman, alei pietonale, spatiu parcare, bransamente utilitati si imprejmuire