Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru PRIMĂRIA TOMȘANI-50

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul autorizației: 50/30.04.2015

Obiectul solicitării: Desfiintare constructie C1, Construire dispensar uman, alei pietonale, spatiu parcare, bransamente utilitati si imprejmuire