Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru PRIMARIA Tomșani, Com. Tomșani, sat Tomșani

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul certificatului de urbanism: 73/20.09.2016

Beneficiar-localitate: PRIMARIA Tomșani, Com. Tomșani, sat Tomșani

Obiectul solicitarii: Reabilitare termica cladire Scoala Prof.Dinu Mihail Dan, Com. Tomșani, sat Magula nr.6A, jud.Prahova