Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Popescu Ion Comuna Tomșani

Numarul autorizației: 4

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Demolare locuință P și construire locuință Sp+P+M și împrejmuire