Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Primăria Comunei Tomșani-Februarie 2016

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Beneficiar-localitate: Primăria Comunei Tomșani

Obiectul solicitarii: întocmire PUZ-svhimbare destinație din zona mixtă înzonă instituții și servicii

Adresa solicitării: Primăria Comunei Tomșani