Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Primăria comunei Tomșani Comuna Tomșani, satul Tomșani, nr.24A, județul Prahova

Numarul autorizației: 51

Adresa imobilului: comuna Tomșani, satul Tomșani, nr.106K, județul Prahova

Scopul autorizației: Construire bransament de alimentare cu gaze naturale pentru grădinița Tomșani