Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Primăria comunei Tomșani Comuna Tomșani

Numarul autorizației: 67

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Construire branșament de alimentare cu energie electrică pentru Școala Loloiasca Corpul B