Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Primăria comunei Tomșani comuna Tomșani, satul Tomșani, nr.24A, județul Prahova-Concesionare 4

Numarul autorizației: 59

Adresa imobilului: comuna Tomșani, satul Loloiasca, județul Prahova, nr.cadastral 19, înscris în C.F. nr.28 a U.A.T. Tomșani

Scopul autorizației: Concesionare teren