Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Primăria comunei Tomșani comuna Tomșani, satul Tomșani, nr.24A, județul Prahova-Concesionare 5

Numarul autorizației: 60

Adresa imobilului: comuna Tomșani, satul Loloiasca, județul Prahova, nr.cadastral 41, înscris în C.F. nr.22 a U.A.T. Tomșani

Scopul autorizației: Concesionare teren