Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Primăria comunei Tomșani comuna Tomșani, satul Tomșani, nr.24A, județul Prahova-Concesionare 6

Numarul autorizației: 61

Adresa imobilului: comuna Tomșani, satul Sătucu, județul Prahova, nr.cadastral 6, înscris în C.F. nr.21 a U.A.T. Tomșani

Scopul autorizației: Concesionare teren