Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Primăria comunei Tomșani comuna Tomșani, satul Tomșani, nr.24A, județul Prahova-Concesionare

Numarul autorizației: 56

Adresa imobilului: comuna Tomșani, satul Loloiasca, județul Prahova, nr.cadastral 11, înscris în C.F. nr.24 a U.A.T. Tomșani

Scopul autorizației: Concesionare teren