Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru RADULESCU MARIAN ADRIAN, Com. Tomșani, sat Magula

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul certificatului de urbanism: 91/01.11.2016

Beneficiar-localitate: RADULESCU MARIAN ADRIAN, Com. Tomșani, sat Magula

Obiectul solicitarii: Construire locuinta P+M, imprejmuire, bazin vidanjabiul, utilitati, Sat Sătucu, T9-P168, LOT 52, nr.cad 21759