Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Radu Constantin Marius comuna Tomșani

Numarul autorizației: 1

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Desfiintare spațiu comercial C2 (chiosc) și construire spațiu comercial, alei, parcare, bransamente și utilități