Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Repez Stefan Comuna Tomșani

Numarul autorizației: 32

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Desființare locuință C1 și construire locuință P, alei și utilități