Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru S.C ADGIVA CONS, Com. Drăgănești, sat Drăgănești

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul certificatului de urbanism: 63/17.08.2016

Beneficiar-localitate: S.C ADGIVA CONS, Com. Drăgănești, sat Drăgănești

Obiectul solicitarii: Construire statie alimentare carburanti, spatiu comercial, drum acces, alei carosabile, Com. Tomsani, sat Loloiasca, jud.Prahova