Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru SANDU TUDOREL MARIAN, Com. Tomșani

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numarul autorizației: 31/18.03.2015

Obiectul solicitării:Construire locuinta P, imprejmuire si utilitati