Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru SC BANVIT FOODS SRL, Otopeni, jud.Ilfov, str.Drumul Garii, NR.1A, JUD.Ilfov

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul certificatului de urbanism: 64/28.08.2016

Beneficiar-localitate: SC BANVIT FOODS SRL, Otopeni, jud.Ilfov, str.Drumul Garii, NR.1A, JUD.Ilfov

Obiectul solicitarii: Alipire terenuri-2 loturi, Com. Tomșani, sat Magula ,jud.Prahova