Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Săpuneanu Victoria comuna Tomșani

Numarul autorizației: 4

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Construire bransament de alimentare cu energie electrică pentru locuință