Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Smedoiu Ion Orașul Urlați

Numarul autorizației: 27

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Construire branșament de alimentare cu gaze naturale pentru locuință