Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Stancu Mihai Mun.Ploiesti

Numarul autorizației: 30

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Construire branșament de alimentare cu energie electrică pentru locuință