Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Ștefan Aurel Comuna Tomșani

Numarul autorizației: 26

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Construire branșament de alimentare cu energie electrică pentru locuință