Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Stefan Victor Comuna Tomșani

Numarul autorizației: 6

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Extindere locuință P+M, mansardare acoperiș, fosă septică și împrejmuire