Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru TIGAU NICULINA NICOLETA, Com. Tomșani, sat Magula

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul certificatului de urbanism: 117/20.12.2016

Beneficiar-localitate: TIGAU NICULINA NICOLETA, Com. Tomșani, sat Magula

Obiectul solicitarii: Desfiintare locuinta C1-parter si construire locuinta parter si utilitati, Com. Tomșani, sat Magula