Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Toma Constantin comuna Tomșani

Numarul autorizației: 21

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Construire bransament de alimentare cu energie electrică pentru locuință