Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru VOINEA PROFIRA, Com.Tomșani, sat Magula

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul certificatului de urbanism: 30/.11.05.2015

Beneficiar-localitate: VOINEA PROFIRA, Com.Tomșani, sat Magula

Obiectul solicitarii: Construire locuință P, împrejmuire, alei și utilități