Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Vasile Rozalina Cecilia și Vasile Gheorghe comuna Tomșani

Numarul autorizației: 24

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autoriza?iei: Demolare anexă P și construire locuință P+M și utilități