Autorizații urbanism➠ Certificat de urbanism pentru Zahiu Elena comuna Tomșani

Numarul autorizației: 16

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Construire bransament de alimentare cu gaze naturale pentru locuință